• cms-image-000026226.jpg

  Полацк

  Выйшаў з друку зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Полацк у гісторыі і культуры Еўропы", прысьвечанай 1150-годдзю Горада. Даволі ёмісты том (639 с.) з выдатнай паліграфіяй і багатымі ілюстрацыямі зьмяшчае каля ...

 • cms-image-000023390.jpg

  Выйшаў зборнік матэрыялаў навукова-практычнай канферэнцыі “V Лепельскія чытаньні” (21-22.ІХ. 2012)

  У дыхтоўна выдадзеным зборніку можна знайсьці матэрыялы не толькі мясцовых краязнаўцаў і музэйных работнікаў, але і дасьледчыкаў з Полацка, Віцебска і Мінска.З прыемнасьцю хочацца адзначыць руплівасьць і аператыўнасьць супрацоўнікаў Лепельскага ...

 • cms-image-000023148.jpg

  Некаторыя аспекты ментальнасці палачан ХVІ – ХVІІ стст. (па матэрыялах пісьмовых крыніц)

  Навуковае вызначэнне “традыцыйная культура”, якое ў сучаснай гуманітарыстыцы выкарыстоўваецца пераважна для характарыстыкі вясковай супольнасці, тым не меньш, у аднолькавай ступені дапасоўна і да сярэднявечнага грамадства як у цэлым, так і ...

 • cms-image-000020950.jpg

  Паганства і хрысьціянства: беларускі выпадак

  Беларусь атрымала дзяржаўную незалежнасьць. Супольнасьць людзей, што жывуць на абшарах Рэспублікі Беларусь, мусіць цяпер сама адказваць за свае ўчынкі, прамаўляць ад першае асобы. I першае, што павінна прамовіць Беларусь сусьвету ...

 • cms-image-000016780.jpg

  За што я люблю Беларусь

  Першакурсьнікі пісалі эсэ на азначаную тэму. Некаторыя вытрымкі з іх прыводзяцца ніжэй. Фрэндам такога пытаньня не задаю, бо ўсё адно ніхто нічога ўцямнага не адкажа...Я люблю Беларусь за ...

 • cms-image-000015178.jpg

  Archeologia BALTICA. Выпуск 15

  Убачыў сьвет 15 выпуск часопіса Archeologia BALTICA. Шмат матэрыялаў прысьвечана сакральнай геаграфіі Цыркумбалтыйскага рэгіёну. У тым ліку і мой артыкул пра сьвятыя азёры Беларускага Падзьвіньня. Ёсьць і ...

 • cms-image-000014218.jpg

  Полацк 1941

  Выпадкова зайшоўся ў "Сувенірную лаўку", што на праспекце Францішка Скарыны, і нечакана выявіў для сябе рэч, абсалютна вартую ўвагі тых, хто цікавіцца гісторыяй Полацка.Невялікі фотальбомчык "Полотчина глазами оккупантов 1941-1942 гг.: Фотографии ...

 • cms-image-000013785.jpg

  Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплі­нарных даследаванняў

  Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплі­нарных даследаванняў : зб. навук. прац міжнар. навук.-практ. канф., Полацк, 21–23 красав. 2011 г.: у 2 ч. Ч. 1 / Полацкі дзярж. ...

 • cms-image-000006104.jpg

  Кніга пра старадаўні Полацк

  З друку выйшла манаграфія Дзяніса Дука, прысьвечаная пытаньням тапаграфіі, тапаніміцы, сацыяльнай структуры старажытнага Полацка, гаспадарчым заняткам і гандлёвым сувязям палачанаў. У кнізе багата архіўных матэрыялаў, упершыню ўведзеных у навуковы зварот, а ...

get_img

Афэрта тыдня

Сачы за Arche

Хочаш памагчы “”?
Дзякуем за ўвагу і падтрымку!

Скласьці ахвяраваньне
www.uniti.ua

http://steroid-pharm.com

https://best-cooler.reviews/